Tilburgs kweekconvenant

Op 13-09 2016 ontving M. Hutten van Stichting PGMCG (patiëntengroep medicinaal cannabis gebruikers) in Tilburg onderstaande brief van Burgemeester Noordanus over de voorwaarden van het toestaan van het thuis kweken van cannabis voor medicinale toepassing. Dit naar aanleiding van het verzoek van M. Hutten en S. de Bruijn voor het toestaan van het thuis kweken van cannabis voor medicinale toepassing vanuit bestuursrechtelijk kader. Mede ook dankzij de raadsvragen die de fractie Smolders stelde in de gemeenteraad van Tilburg over medicinale cannabis & thuisteelt in het kader van zelfmedicatie.

Voor veel patiënten volstaat de werkzaamheid van de beschikbare Bedrocan soortjes op doktersrecept uit de apotheek via het Bureau Voor Medicinale Cannabis (BMC) namelijk niet. Bovendien geldt er vaak een maximale vergoeding bij de zorgverzekeraar waardoor de apotheekwiet voor vele patiënten die veelal een kleine beurs hebben niet te veroorloven is. Volgens een recente survey ziet driekwart van de patiënten zich dan ook genoodzaakt om cannabis van een andere bron buiten de apotheek te betrekken, onder andere door cannabis thuis te kweken voor eigen gebruik, dan wel mogelijk via een collectief bijvoorbeeld voor mensen die niet in staat zijn zelf cannabis voor medicinaal gebruik te kweken vanwege invaliditeit.  

Dit bijzonder eigenstandige initiatief van burgemeester Noordanus, na afstemming in de lokale driehoek, heeft inmiddels geleid tot het agenderen van het thuis kweken van cannabis voor medicinaal gebruik onder een convenant in de gemeenten Bergen op Zoom, Arnhem, Hof van Twente & Heerlen. De kamervragen van Marith Volp (PvdA) hierover zijn reeds beantwoord door Minister Schippers, waarop onderzoekster Nicole Maalste vervolgens reageerde via een open brief.

 

                                                                                                           

 

Geachte mevrouw Hutten,
 
 
Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jl. waarin we hebben gesproken over het telen van medicinale cannabis bericht ik u het volgende.
 
Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem.
Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan. Deze voorwaarden zijn als volgt: 
 
 
U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen
 
Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn
 
U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn
 
U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning 
 
U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de
lamp (en) die u voor deze planten gebruikt
 
De cannabis strikt voor eigen gebruik is
 
Verkoop aan derden niet is toegestaan
 
Beroeps - of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan
 
De teler moet meerderjarig zijn.
 
Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.
 
Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden
op passende bestuursrechtelijke sancties.
 
Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).
 
Hoogachtend,
 
mr. P.G.A Noordanus
burgemeester van Tilburg