Doede Model

Individuele vrijheid en ondernemerschap komen samen.

Doede de Jong is een activistische biologische wietkweker uit Friesland die een rechterlijk pardon bij het Hof van Leeuwarden wist af te dwingen. De manier waarop hij kweekte zou ethisch juist zijn.

Doede is met zijn eigen reguleringsplan gekomen, wat zegt dat iedereen ten alle tijden moet kunnen kweken. Alleen wie wil doorverkopen, moet zich aan regels houden. Voordat de wiet mag worden doorverkocht, moet de kweker logboek kunnen overhandigen, gecontroleerd worden door de belastingdienst, en zijn of haar product afleveren bij een lab voor een chemische analyse.

Bij het plan van Doede komen individuele vrijheid en ondernemerschap samen. Wie het alleen voor zichzelf kweekt, hoeft niet te vrezen voor controle of overheid. In dit model is het kweken en het verhandelen gebonden aan gelijksoortige regels als andere genotsmiddelen zoals wijn en bier. 

 

Een teler die cannabis wil gaan verkopen, bijvoorbeeld aan coffeeshops of drogisterijen, moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en moet een sluitende administratie bijhouden. Verder wordt er op zijn inkomsten, net zoals bij andere ondernemingen, inkomstenbelasting geheven.

Verder is het productieproces en het product zelf onderhevig aan drie vormen van controle: een administratieve controle, waarbij de teler een teeltlogboek dient bij te houden dat voldoet aan good agricultural practise (gap); een fiscale controle, waarbij de boekhouding en de belastingaangifte worden gecontroleerd; en een kwaliteitscontrole van het product en het productieproces, waarbij via een wetenschappelijk lab ingrediëntinformatie wordt verstrekt en wordt gecontroleerd of er bij de teelt geen pesticiden en chemische residuen zijn gebruikt die in het grondwater terecht komen.